Ús Trije talige skoalle

Binnen Roobol wordt ernaar gestreefd dat alle scholen een gecertificeerde Trijetalige skoalle worden. In het schooljaar 2013-2014 zijn wij begonnen met de invoering van Trije Talig onderwijs. Sinds dit schooljaar werken we met een nieuwe methode voor Frysk, de digitale opvolger van Studio F. Deze methode heet Spoar 8. In schooljaar 2017-2018 zullen we gaan werken aan de hercertificering.

We hebben de hele week verdeeld in voertaaldagen. We hanteren hierbij de normen voor 3TS basis. Deze verdeling staat in een schema bij de lokaaldeur en in de klas hangt de vlag met de voertaal op het bord. Leerlingen worden niet gedwongen om de juiste voertaal te hanteren maar wel gestimuleerd.

Frysk
Voor scholen in Friesland is Fries een verplicht vak. Vanaf groep 3 staat het als apart vak vermeld op het lesrooster. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van het schooltelevisieprogramma “Wit Wat” en de bronnenmap van Studio F. In groep 4 wordt vooral veel gelezen met de boekjes van Lésbrêge. Vanaf groep 5 beschikken we over de methode “Spoar 8”. Ook maken we gebruik van Fryske schooltelevisie . Groep 8 maakt tevens het Afûk skoaleksamen aan het eind van het schooljaar. 

Engels
In onze huidige maatschappij is de Engelse taal steeds belangrijker. En met de digitale methode Take it Easy proberen wij onze leerlingen voor te bereiden op deze maatschappij.

Voor meer informatie: Sintrum Meartaligens