RvT

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.  

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden: 

De heer H. Dijkstra 

Voorzitter, Remuneratiecommissie 

Mevrouw T. Venema-Koster 

Remuneratiecommissie 

Mevrouw S.C. Westra-Bosch 

Vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw W. van de Venn 

Commissie Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw O. de Vries 

Audit en financiële commissie 

 
De Raad van Toezicht is bereikbaar via : secretariaat@roobol.frl