Van inschrijving tot plaatsing

Overweegt u de obs de Balkwar als basisschool voor uw kind? En wilt u daar eerst meer informatie over? Neem dan contact op met Jelle Dijksma, de directeur. U kunt dit doen via het volgende mailadres: debalkwar@roobol.frl of bellen naar: 0512331818

U kunt dan een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding.

Inschrijving

U kunt uw kind aanmelden op de Balkwar door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (zie hieronder) naar school op te sturen of bij de school in te leveren. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding. Een inschrijving is eerst voorlopig. Wanneer er geen bijzonderheden zijn (vanuit de andere school), wordt de inschrijving definitief.

Proefdraaien

Om de overgang naar de basisschool wat kleiner te maken mogen nieuwe leerlingen een aantal keren komen “proefdraaien”. De maand voor de verjaardag neemt de juf van groep 1 contact op om de data af te spreken. Op de dag na de 4e ver­jaardag zijn de nieuwe leerlingen van harte welkom in de kleutergroep.

Kinderen die instromen vanuit een andere basisschool mogen ook eerst een middag in de nieuwe klas meedraaien. Ouders kunnen contact opnemen met de directeur of leerkracht om een afspraak te maken.

Aanmeldformulier

Download hiernaast het inschrijfformulier om uw kind bij de Balkwar aan te melden. Ingevulde en ondertekende formulieren graag opsturen naar of inleveren bij de school. Zonder handtekening kunnen we uw kind niet inschrijven!