Wat betekenen de ouders voor onze school

Ouderbetrokkenheid op onze school kent verschillende vormen. Via diverse kanalen informeren wij u over schoolaangelegenheden. Zo wordt u via Social Schools van allerlei zaken op school en in de klas op de hoogte gehouden. Aan het begin van elk jaar organiseren we een informatieavond per groep, nodigen we u één per jaar uit voor een algemene informatieavond over ons onderwijskundige beleid, zijn er momenten om de ontwikkelingen van de kinderen te bespreken en houden we onze website up-to-date.

Meepraten

Ouders kunnen uiteraard ook meepraten over schoolaangelegenheden. Bijvoorbeeld in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad. En waar het specifiek uw kind(eren) betreft, houden we de lijntjes liefst zo kort mogelijk. Ook buiten de geplande gespreksmomenten – zoals het afstemmingsgesprek aan het begin van elk schooljaar en de voortgangsgesprekken – bent u altijd welkom om over uw kind(eren) te komen praten.

Daarnaast is er één keer in de week een koffieochtend waarin allerhande zaken besproken kunnen worden die leven binnen de school en of dorp. Bij deze koffieochtend is over het algemeen altijd Jelle aanwezig om als klankbord te fungeren.

Kwaliteitsonderzoeken

Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw mening. Via kwaliteitsonderzoeken kunt u die natuurlijk met ons delen, maar ook op andere momenten vernemen wij die graag. Ook als uw mening niet positief is. Voor klachten hebben wij een speciale klachtenregeling

Hulpouders

Het sociale karakter van onze school kenmerkt zich door de grote inzet van een aantal ouders. Deze zijn als hulpouders verantwoordelijk voor een groot aantal zaken waar de leerkracht niet aan toe komt zoals assistentie bij excursies of schoolreisjes, aankleding van de school in een bepaald thema of schoonmaak. Zoals gezegd kan de groep hulpouder nooit groot genoeg zijn dus mocht u interesse hebben stap vooral de school binnen om uw hulp aan te bieden.

Vieringen

Ten slotte organiseren we ook met regelmaat – vaak feestelijke – activiteiten. Presentaties en tentoonstellingen bij de afsluiting van projecten, de musical van diverse groepen, feesten en vieringen, de viering van de laatste schooldag het eind van het schooljaar: allemaal gelegenheden waarbij u van harte welkom bent.