Samen maken we de school
 

De inzet en betrokkenheid van ouders is onmisbaar schakel voor onze school. Daarom zien wij de ouders ook als een belangrijk onderdeel om te functioneren als basisschool.
In onder andere de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad (OR) en in verschillende werkgroepen werken ouders en leerkrachten samen. De informatie aan onze ouders verloopt onder meer via deze website en via de app van Social Schools.

Hulp van de ouders

Uitstapjes (naar de kinderboerderij bijvoorbeeld), festiviteiten (Kinderboekenweek, zomerfeest) de jaarlijkse schoolreizen en sportdagen zouden niet plaats kunnen vinden zonder hulp van ouders/verzorgers. Dit soort activiteiten is alleen mogelijk als alle ouders één of meerdere keren per jaar willen helpen bij deze evenementen. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een intekenlijst. Hierop kunnen ouders aangeven in welke vorm zij hulp willen bieden. Bij uitstapjes en of hulpvragen wordt deze inventarisatielijst geraadpleegd.