Stichting Roobol

ROOBOL staat voor openbaar kleurrijk onderwijs, toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht afkomst en culturele achtergrond. Ieder mens is uniek! We willen investeren in het samenbrengen van verschillen en zien dit als een kans om van elkaar te leren. Respect voor elkaar vinden wij de belangrijkste waarde. Al ons handelen is respectvol met ruimte voor de ander.

“Niet a-p-a-r-t maar samen!”

“SAMEN WERKEN EN SAMEN ONTWIKKELEN”

Alle ROOBOL scholen hebben een openbare identiteit en daar is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Op onze scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Op de ROOBOL scholen wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en de verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school brengt verschillende opvattingen juist bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.

Missie

ROOBOL is innovatief en continu in ontwikkeling. Bij ROOBOL staat “samen werken en samen leren” centraal vanuit een professionele cultuur in een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Samen werken en samen ontwikkelen waarbij respect en ruimte is voor verschillen en voor talenten. Niet a-p-a-r-t maar samen!

Visie

Samen Leren

Kinderen komen tot de beste prestaties in een omgeving waarin ze zich competent voelen, zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de leerstof, plezier hebben in leren en een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling.
Wij willen het beste uit ‘onze’ kinderen halen. De uitdagende stimulerende leeromgeving biedt kinderen de mogelijkheid om zich competent te voelen en om zich te ontwikkelen. De drie psychologische basisbehoeftes: het leggen van relaties, het zich competent voelen en het ontwikkelen van autonomie zijn leidend bij het inrichten van leerprocessen. Dat betekent naast aandacht voor cognitieve vakken, specifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, zelfstandig werken en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs; zorg op maat). Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces bereidt hen voor op de wereld van morgen.
Leerkrachten en ondersteuners presteren het beste in een omgeving waar ze zich competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de school, plezier hebben in hun werk) en waar ruimte is voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling die leidt tot een klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. ROOBOL streeft naar een gezamenlijke afstemming binnen de scholen waardoor het personeel zich gewaardeerd voelt en ervaart dat men werk doet wat zinvol is en bijdraagt tot het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen door samen te ontwikkelen.

Stichting Roobol