Visie en Identiteit

Onze Visie

Op de Balkwar willen we de leerlingen opleiden tot een “bewust, gezond, veerkrachtig persoon”. Onder een “bewust, gezond, veerkrachtig persoon” verstaan wij iemand die de kennis en vaardigheden optimaal inzet voor de maatschappij en eigen ontwikkeling. 

Op de Balkwar willen we de leerlingen stimuleren in autodidactiek. Wij streven naar een zelfvoorzienende leeromgeving. Alles wat onderwijs is, is erop gericht dat leerlingen in een toenemende mate eigenaar worden van hun talenten en ambities, zodat ze in de toekomst een zelfstandig, bewust en betekenisvol leven kunnen realiseren en onderhouden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op onze school veilig en vertrouwd voelen. In die sfeer willen we dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en veel leren. Daarnaast willen we ook dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Hoe we hieraan werken leggen we hieronder uit. Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:

  1. De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel.
  2. Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn (zorghulp en differentiatie) We streven naar onderwijs op maat
  3. Kenmerken van ons onderwijs zijn:
    a Gecertificeerde Trije Talige Skoalle
    b Vreedzame School (Gecertificeerd tijdens schooljaar 2015-2016)
    c Zelfstandig werken

Onze identiteit

Onze leerlingen gaan graag naar school, ze zijn gemotiveerd en leren graag. Ze leren om op een plezierige manier met elkaar en met de leerkrachten om te gaan. De kinderen maken zich bij ons op school vaardigheden en houdingen eigen en doen kennis en inzicht op. De leerstof wordt vaak in klassikale lessen aangeboden. Leerlingen die meer aankunnen doen naast de basisstof ook nog de verrijkingsstof. Leerlingen die moeite met de leerstof hebben doen een minder grote hoeveelheid basisstof of werken met aangepaste leerstof. Zij krijgen vaker individuele hulp van de groepsleerkracht.

Samenwerking

Onze school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Door leerlingen vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.

Zelfstandigheid

De keuzevrijheid die leerlingen op onze school hebben, dwingt hen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hen effectief en verantwoord zijn.