Onze ouderraad (OR)

Naast de wettelijk verplichte M.R. heeft onze school een ouderraad O.R. De ouderraad wordt gekozen uit en door ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen. Deze enthousiaste groep ouders wordt aangevuld met 3 leerkrachten, Arnold van der Velde, Lisanne de Wit en Hitty Kingma. De ouderraad vergadert ongeveer 9 maal per jaar en heeft als primaire taak het organiseren, begeleiden en ondersteuenen bij/van praktische activiteiten die direct of zijdelings met school te maken hebben. Voorbeelden daarvan zijn o.a.

- Viering Pasen, Sinterklaas, Kerst
- Laatste schooldag
- Herfstfeest/Floralia
- Inrichting schoolplein
- Verkeerszaken
- Lief en Leed

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

  • Meintje Veenstra
  • Aaltsje van Houten
  • Anneke Kuipers