Ons profiel


De Balkwar is een erkende 3-talige school en wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een school waar ruimte wordt gegeven aan authenticiteit, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen leerstijlen. Een school waar kinderen zich de kennis en vaardigheden kunnen eigen maken om zich uitstekend te kunnen redden in de 21e eeuw.

Het openbaar en toegankelijke karakter is bepalend voor ons schoolprofiel. Hiermee onderscheiden we ons van andere scholen en veel van onze ouders kiezen bewust voor deze open sfeer. Naast drietaligheid bieden we een duidelijke ‘extra’. Die extra bestaat uit:

  • Engels en Fries vanaf groep 1/2 (alle klassen);
  • Kleine groepen;
  • Aandacht voor kinderen met moeilijkheden;

“Kinderen kunnen veel zelf en zijn tot veel in staat

Centraal op onze school staan de begrippen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Onderliggende overtuiging is steeds dat kinderen veel zelf kunnen en zelf tot veel in staat zijn. Als school zijn we ervoor om dit mogelijk te maken, de voorwaarden te scheppen en hen te begeleiden, te stimuleren en verder te helpen. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis van positieve en hoge verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen individuele mogelijkheden.